strona w przygotowaniu

Informuję, że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu Koordynatorem do spraw dostępności jest Pani Joanna Bukowska-Golak – pedagog tel. 774410245, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności oraz Zespołu roboczego, w skład którego wchodzą również Członkowie Zespołu -  Pani Joanna Lelonek

oraz  Pani Justyna Mehl-Czubak należy w szczególności:

- Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

- Analiza warunków architektonicznych

- Analiza dostępności cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej

- Wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług

- Prowadzenie działań promujących dostępność

- Opracowanie danych do raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w PP-P w Opolu  dla Starosty Opolskiego

 

1. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępnosci osobom ze szczególnymi potrrzebami.doc

2. Zarządzenie Dyrektora PP-P w Opolu z dnia 14 września 2020r..doc

 

I Informacje ogólne.

1. Administratorem Danych Osobowych oraz Operatorem serwisu pppopole.pl jest: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, tel: 77 4410245

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pani Katazryna Żuchaj email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek").
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego AZ.pl.

II Cel i zakres zbierania danych.

1. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

2. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, pliki z logami mogą okazjonalnie podlegać analizowaniu w celu określenia: które podstrony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania  serwerem oraz siecią Administratora. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

III. Mechanizm Cookies na stronach internetowych

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Przedszkola Publicznego nie przechowują żadnych danych osobowych.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

IV Odnośniki do innych stron

Serwis Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole

IV Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Polityka plików Cookie

1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, tel: 77 4410245 (dalej: Operator Serwisu) prowadząc Serwis bip.pppopole.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy (komputer, smartfon, itp. ) i stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie bip.word.opole.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

 • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu Cookies.

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 • Serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać plików cookies umożliwiających logowanie się, oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Operator Serwisu bip.pppopole.pl nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z
 • Każdy pracownik Poradni, który wyraża swoją gotowość do pracy, musi być zdrowy, nie zataja przed pracodawcą informacji, które mogły by zagrozić bezpieczeństwu placówki i zdrowiu osób na co dzień w niej przebywających.
 • Do Poradni mogą zgłaszać się wyłącznie rodzice / prawni opiekunowie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, z dziećmi zdrowymi, bez jakiejkolwiek infekcji i objawów grypopodobnych. Rodzice również muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do Poradni.
 • W przypadku stwierdzenia na terenie Poradni wyraźnych oznak choroby dziecka uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, badanie nie zostanie przeprowadzone a dziecko pozostaje w gabinecie, który staje się izolatorium. Obowiązuje wówczas procedura postępowania rekomendowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Prosimy o zgłaszanie się rodzica / prawnego opiekuna z dzieckiem bez kolejnych osób towarzyszących.
 • Przy wejściu do budynku obowiązkowe jest dezynfekowanie rąk. Każdy rodzic / opiekun prawny i dziecko w wieku powyżej 4 lat powinni mieć zakryty nos i usta. Prosimy o zaopatrzenie siebie i dziecka w maseczki we własnym zakresie.
 • Rodzic / opiekun prawny zapoznaje się z treścią procedury wewnętrznej obowiązującej w PP-P w Opolu i potwierdza w formie pisemnej ten fakt. Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna wręczane jest pracownikowi, do którego umówiony jest rodzic/ prawny opiekun, przed badaniem dziecka.
 • Zakazuje się używania telefonów komórkowych w trakcie przebywania w Poradni.
 • Konieczne jest ograniczenie gromadzenia się klientów Poradni w poczekalni. Zalecane jest przebywanie rodzica / opiekuna prawnego w czasie badania dziecka poza budynkiem.
 • Ważne jest ograniczenie poruszania się klientów po budynku, aby zminimalizować możliwość kontaktu z innymi pracownikami Poradni oraz instytucji mających siedzibę w budynku.
 • Badanie indywidualne dziecka w Poradni poprzedzone jest wywiadem rozwojowym / rozmową z rodzicem w formie telefonicznej. Konieczne jest zapoznanie rodzica / opiekuna prawnego z zasadami pracy na terenie Poradni.
 • W poczekalni i gabinetach, w których przebywać będą dzieci, nie może być zabawek, książek i innych przedmiotów, których nie można dezynfekować. Dzieci nie powinny przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 • Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia badania jest posiadanie przez dziecko własnych przyborów szkolnych: ołówek, kredki, długopis / pióro, linijka, gumka do mazania.
 • Minimalna przestrzeń do prowadzenia badań (specjalista oraz dziecko / uczeń) nie może być mniejsza niż 4 m2
 • Opiekun / rodzic i specjalista powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m – 2 m.
 • Przed przystąpieniem do badania niezbędne jest dezynfekowanie rąk przez dziecko. Specjalista pracuje w jednorazowych rękawiczkach i maseczce oraz odgradza się od klientów Poradni ochronną pleksą.
 • Co godzinę należy wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywają się badania.
 • Dezynfekcja pomocy do badań i blatów wykonywana jest przez specjalistę bezpośrednio po badaniu diagnostycznym lub udzieleniu innej formy pomocy bezpośredniej. Konieczne jest przestrzeganie zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 • Po czynnościach diagnostycznych wszystkie wytwory, prace dziecka, wersje papierowe testów odkładane są do zamkniętych pudełek na 3 dni. Po tym okresie specjalista dokonuje analizy formalnej materiału diagnostycznego i telefonicznie przekazuje szczegółowe informacje rodzicowi / prawnemu opiekunowi.
 • Wnioski o wydanie opinii, orzeczeń i informacji przekazywane są rodzicowi/ prawnemu opiekunowi i zwrotnie do Poradni, w miarę możliwości, w formie elektronicznej. Możliwe również wypełnienie wniosku poza gabinetem, w wersji papierowej
  i pozostawienie go w miejscu wyznaczonym w budynku na korespondencję – w holu głównym na parterze.
 • W godzinach pracy sekretariatu Poradni możliwy jest kontakt w formie telefonicznej
  i elektronicznej w sprawach dzieci i młodzieży.

Dane adresowe:

45-005 Opole  ul. Książąt Opolskich 27
telefon   -  77 4410245
fax         -  77 4410371
e-mail    -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę

w godzinach 14.30 - 15.30

Sekretariat czynny:
poniedziałek od 7.30 do 17.00
wtorek, środa, czwartek od 7.30  do 15.30
piątek od 7.30  do 14.00

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Żuchaj

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.