slider

Organ prowadzący:

Powiat Opolski z siedzibą w Opolu  ul. 1 Maja 29

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Opolski Kurator Oświaty

Zasięg terytorialny:

Powiat opolski – zgodnie z Uchwałą Nr XX/171/01 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 czerwca 2001r.

Wszelkie zasady działania naszej Poradni określa Statut, który można pobrać klikając

Statut Poradnii   word  pdf

 Aneks Nr 1 do Statutu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  word  pdf

Aneks Nr 2 do Statutu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  word  pdf