slider

- Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

- Analiza warunków architektonicznych

- Analiza dostępności cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej

- Wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług

- Prowadzenie działań promujących dostępność

- Opracowanie danych do raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w PP-P w Opolu  dla Starosty Opolskiego

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami

Zarzadzenie Dyrektora PP-P w Opolu z dnia 14 września 2020 r.