Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27

Poradnia pracuje na rzecz dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli z terenu powiatu opolskiego

             

polityka prywatności serwisu PPP Opole