slider

  1. Standardy ochrony małoletnich
  2. Zasady bezpiecznej relacji
  3. Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu
  4. Wniosek o wgląd w sytuację dziecka
  5. Karta inwentaryzacji
  6. Monitoring standardów
  7. Spis instytucji i organizacji pomoc ofiarom przemocy