slider

Deklaracja dostępności

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

ul. Książąt Opolskich 27

45-005 Opole

Telefon: 774410245

Strona internetowa: www.pppopole.pl

W/w jednostka zobowiązuje się zapewnić dostępność zgodnie z ustawami:

1. Z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

2. Z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

3. Z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

I. Dostosowania zastosowane na stronie www:

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu.

2. Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Na stronie nie występują Filmy.
 2. Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie
  z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 3. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy
  o telefon do Poradni w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

3.  Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

a) pochodzą z różnych źródeł,             

b) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

c) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

d) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

4. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

5. Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0 (Podwójne A).

6. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

8. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, zmiana odstępów między wierszami.

9. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

10. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt
z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

11.Serwis posiada mapę strony.

II. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Kraska, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 441 02 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 1. We wszelkich kwestiach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem tel.:77 441 02 45. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor PP-P w Opolu Urszula Gamrot-Ciemny.
 2. W/w drogą mogą również Państwo składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia
  z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

III. Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia: 1 wejście główne od ulicy Książąt Opolskich pozbawione barier architektonicznych, wyposażone w szerokie, automatycznie rozsuwane drzwi; zapewniona jest możliwość skorzystania z platformy jezdnej; 1 wejście boczne od strony parkingu z klatką schodową.

Przy wejściu głównym do budynku znajduje się przystanek autobusowy linii miejskich: 3, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 21.

 1. W budynku nie ma windy.
 2. Sekretariat Poradni znajduje się na wysokim parterze. Z wejścia głównego prowadzą schody oraz platforma jezdna dla wózków inwalidzkich.
 3. Pomieszczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu są nie w pełni dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Gabinet nr 02b oraz gabinet Dyrektora Poradni znajdują się przy sekretariacie (wysoki parter) i są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pozostałe gabinety znajdują się na I piętrze.
 4. Korytarze na poszczególnych piętrach umożliwiają swobodne wyminięcie się dwóch osób.  Klatka schodowa pełni też funkcje drogi ewakuacyjnej wyposażonej w znaki
  i piktogramy ewakuacyjne zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Schody na klatce są szerokie, zaopatrzone w stabilną barierkę-poręcz.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 6. Na parkingu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu jest możliwość skorzystania
z tłumacza polskiego języka migowego.

 1. Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, Poradnia umożliwia bezpłatne skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika po wcześniejszym zgłoszeniu.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, osoba zainteresowana zobowiązana jest zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem

 • za pośrednictwem poczty
 • telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 77/4410245
 • elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście w PORADNI  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w OPOLU, ul. Książąt Opolskich 27.
 • Koordynatorowi do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na adres elektroniczny: joanna.bukowska- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych – załącznik do Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 (Dz.U.poz.2247) 

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848)