slider

Informacje dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli do indywidualnych konsultacji (telefonicznych lub na terenie Poradni - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) dotyczących potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie kształcenia i wychowania, również w odniesieniu do wydanych  opinii i orzeczeń.

 

  1. Koncepcja Pracy Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu na lata 2012-2015
  2. Zasady współpracy poradni ze szkołami i przedszkolami
  3. Oferta współpracy dla placówek oświatowych
  4. Oferta współpracy dla przedszkoli
  5. Zaburzenia przetwarzania słuchowego
  6. Uczeń zdolny
  7. Kiedy uczeń nie mówi
  8. Praca z uczniem -Przyczyna trudności edukacyjnych
  9. Praca z uczniem - Dostosowanie wymagań przedmiotowych
  10. Uczeń zdolny indywidualny tok lub program nauki