Informacje dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli do indywidualnych konsultacji (telefonicznych lub na terenie Poradni - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) dotyczących potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie kształcenia i wychowania, również w odniesieniu do wydanych  opinii i orzeczeń.

 

Koncepcja Pracy Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej

w Opolu na lata 2012-2015

Zasady współpracy poradni ze szkołami i przedszkolami
Oferta współpracy dla placówek oświatowych
Oferta współpracy dla przedszkoli
Zaburzenia przetwarzania słuchowego
Uczeń zdolny
Kiedy uczeń nie mówi

Praca z uczniem -Przyczyna trudności edukacyjnych

Praca z uczniem - Dostosowanie wymagań przedmiotowych
Uczeń zdolny indywidualny tok lub program nauki
aby pobrać kliknij na ikonę