Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

W trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz Państwa – klientów poradni

prosimy o przestrzeganie wymienionych zasad w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARC-CoV-2

Procedury Covid-19

 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Opolu pracuje na rzecz dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli z terenu powiatu opolskiego.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym logopedyczna, pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu

Udzielana dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży, a także rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni - w związku z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 została wskazana jako placówka do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci

1) niewidomych i słabowidzących

2) niesłyszących i słabosłyszących

3) z autyzmem

Zespoły orzekające wydają orzeczenia dla dzieci i uczniów szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.