Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Opolu  ul. Książąt Opolskich  27

Nauczyciele:

Specjaliści:

  •   mgr Bukowska – Golak Joanna – Dyrektor pedagog (pedagog specjalny)
  •   mgr Bilkiewicz-Seń Barbara – logopeda (surdopedagog)
  •   mgr Agnieszka Janik - pedagog
  •   mgr Kamila Zacharz - pedagog
  •   mgr Agnieszka Rak - pedagog (specjalista terapii pedagogicznej)
  •   mgr Justyna Mehl-Czubak – psycholog
  •   mgr Lelonek Joanna – pedagog (tyflopedagog)
  •   mgr Wawer - Sajko Agnieszka – psycholog
  •   mgr Grażyna Trybała – pedagog logopeda
  •   mgr Monika Korzeniec - psycholog

Pracownicy administracji:

 mgr Menke-Kraczkowski Rozwita -główny księgowy
 mgr Małgorzata Kraska - sekretarz