Informacje dla rodziców

Artykuły:

Rozpoznaj mocne strony swojego dziecka
Zasady współpracy rodziców z poradnią
Zasady organizowania terapii
Słownik pojęć stosowanych
Zaburzenia przetwarzania słuchowego
Uczeń zdolny