Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Opolu  ul. Książąt Opolskich  27

nauczyciele:

Specjaliści:
  mgr Urszula Gamrot-Ciemny - dyrektor  -  psycholog (doradca zawodowy)
  mgr Bilkiewicz-Seń Barbara – logopeda (surdopedagog)
  mgr Anita Michalok - psycholog
  mgr Agnieszka Rak - pedagog (specjalista terapii pedagogicznej)
 mgr Bukowska – Golak Joanna – pedagog (pedagog specjalny)
  mgr Lelonek Joanna – pedagog (tyflopedagog)
  mgr Wawer - Sajko Agnieszka – psycholog


   Specjaliści zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy:
    mgr Justyna Mehl-Czubak – psycholog
   mgr Jakub Praciak – psycholog (kwalifikacje z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych

pracownicy administracji:

mgr Menke-Kraczkowski Rozwita -główny księgowy
mgr Małgorzata Kraska - sekretarz