Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Opolu  ul. Książąt Opolskich  27

Nauczyciele:

Specjaliści:
  mgr Urszula Gamrot-Ciemny - dyrektor  -  psycholog (doradca zawodowy)
  mgr Bilkiewicz-Seń Barbara – logopeda (surdopedagog)
  mgr Anita Michalok - psycholog
  mgr Agnieszka Rak - pedagog (specjalista terapii pedagogicznej)
  mgr Bukowska – Golak Joanna – pedagog (pedagog specjalny)
  mgr Lelonek Joanna – pedagog (tyflopedagog)
  mgr Wawer - Sajko Agnieszka – psycholog

Specjaliści zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy:
  mgr Justyna Mehl-Czubak – psycholog
  mgr Jakub Praciak – psycholog kwalifikacje z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych

Pracownicy administracji:

 mgr Menke-Kraczkowski Rozwita -główny księgowy
 mgr Małgorzata Kraska - sekretarz